Vlastním autem na služební cestu – na co je nárok, výpočet cestovních náhrad 2024

Pojedete-li na služební cestu vlastním autem (nebo i na motorce), tak máte nárok na cestovní náhrady. Od 1. 1. 2024 se zvýšily sazby a je nárok minimálně na 5,60 Kč za 1 km. Kromě toho je nárok i na proplacení účtenky za benzín nebo naftu. A může být nárok i na diety (stravné).

Pokud vás firma pošle na služební cestu, tak se o vás musí i náležitě postarat. Je nárok na stravné (diety), firma musí zajistit nocleh, nebo je nárok i na cestovní náhrady.

Pokud jedete na služební cestu vlastním autem, pak je nárok na náhradu za spotřebované pohonné hmoty. A dále i náhrada za „opotřebení“ vozidla.

Vyhláška, podle které se řídí výpočet cestovních náhrad, se od 1. 1. 2024 změnila.

Kalkulačka: Výpočet cestovních náhrad při služební cestě 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na co máte nárok, pokud v roce 2024, pojedete na služební cestu vlastním autem.

Jsou zde dvě možnosti – výpočet se může provést ze skutečně zaplacené ceny pohonných hmot (je nutné doložit účtenku). Nebo se výpočet cestovních náhrad řídí sazbami, které stanoví vyhláška (viz dále).

Kalkulačka cestovní náhrady 2024
Zvolte typ vozidla
Kombinovaná spotřeba

Zadávejte kombinovanou spotřebu dle technického průkazu vozidla (v litrech na 100 km). Pokud údaj o kombinované spotřebě není v TP uveden, stanoví se jako aritmetický průměr spotřeby ve městě a mimo město.
Počet ujetých kilometrů

Cena pohonných hmot
Zadejte skutečně zaplacenou cenu za 1 l PHM (nebo za 1 kW elektřiny). Pokud máte více dokladů o nákupu PHM, zadejte průměrnou cenu za 1 l (1 kW). Pokud nemůžete cenu PHP doložit, zvolte, jestli vozidlo jezdí na benzín 95 oktanů, 98 oktanů, motorovou naftu nebo elektřinu. Při volbě druhu PHM se výpočet provede na základě hodnot stanovených vyhláškou.
Skutečně zaplacená cena

Výpočet

Další kalkulačky:

Jaké jsou sazby pro výpočet cestovní náhrady – ceny pohonných hmot 2024

Při výpočtu cestovních náhrad, se dá vycházet ze skutečné ceny (kolik jste zaplatili na benzínce), nebo z toho, jaké sazby stanoví vyhláška.

Od 1. 1. 2024, platí pro výpočet tyto ceny pohonných hmot:

  • Benzín 95 oktanů = 39,60 Kč za jeden litr
  • Benzín 98 oktanů = 44,20 Kč za jeden litr
  • Motorová nafta = 40,0 Kč za jeden litr
  • Elektřina = 7,70 Kč za 1 kW

Pro výpočet cestovních náhrad podle skutečně zaplacené ceny za pohonné hmoty, je nutné doložit účtenku.

Nemusí to ale být jenom účtenka z tankování během služební cesty. Může být případně i z doby, která jen krátce předchází služební cestě.

Pokud tedy natankujete už den předem (třeba cestou z práce), abyste se tím další den nemuseli zdržovat, pak je možné použít i tuto účtenku pro výpočet, i když jste netankovali přímo během pracovní cesty.

Kolik se platí za „opotřebení“ vozidla?

Kromě proplacení nákladů na benzín, naftu nebo elektřinu, je nárok i na amortizační poplatek za opotřebení vozidla. Zde vyhláška rozlišuje osobní auta a motorky (jednostopá vozidla a tříkolky).

Za 1 km ujetý během služební cesty je nárok:

  • 5,60 Kč u osobního auta
  • 1,50 Kč u motorky

Pokud byste k autu použili i přívěs (například pro převoz nějakého materiálu), pak je nárok minimálně na 6,44 Kč za 1 km (základní sazba 5,60 Kč se zvyšuje minimálně o 15%).

Na služební cestu firemním autem – jak se proplácí náhrady?

Pokud jedete na služební cestu firemním autem, pak je nárok jenom na proplacení nákladů za pohonné hmoty – pokud byste benzín nebo naftu platili ze svého. Většinou se to ale řeší firemní kartou.

Na služební cestu vlakem nebo autobusem

Pokud pojedete na pracovní cestu hromadnou dopravou (autobusem, vlakem nebo letadlem či taxíkem), pak je nárok na proplacení předložených účtenek/jízdenek a dalších souvisejících poplatků s cestováním.

Služební cesta a jízda v MHD

Pokud pojedete na „služební“ cestu jen v rámci jednoho města, a použijete MHD, pak nemusí být nárok na proplacení jízdného. Záleží i na tom, jak máte stanoveno místo výkonu práce.

Něco jiného je situace, pokud přijdete do nějakého jiného města autem nebo vlakem a na místě se pak přesouváte v MHD. Pak si můžete schovat jízdenky z MHD a předložit je k proplacení.

Může mi zaměstnavatel přikázat, abych jel na služební cestu vlastním autem?

Zaměstnavatel vám rozhodně nemůže přikázat, abyste na služební cestu jezdili vlastním autem. Může vás o to požádat, nebo mu to můžete sami nabídnout.

Pozor také na to, že na proplacení cestovních náhrad je nárok jenom v případě, že zaměstnavatel předem souhlasí s tím, že pojedete vlastním autem.

Kolik jsou diety při služební cestě?

Během služební cesty, máte také nárok na stravné (diety). Pokud je pracovní cesta delší než 5 hodin, tak je nárok na příspěvek na jídlo. Celková výše stravného se odvíjí od délky pracovní cesty.

Kolik přesně budou diety, závisí i na tom, zda na služebku jede státní úředník, nebo zaměstnanec soukromé firmy.

A velkou roli hraje i to, jestli je to tuzemská služební cesta, nebo jestli vás firma poslala do zahraničí.

Od 1. 1. 2024 se zvýšily i sazby pro diety – pro informace kolik je stravné a jak se zvýšily diety, se můžete podívat zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *