Kalkulačka čisté mzdy – výpočet výplaty v zaměstnání 2024

Z výplaty (z hrubé mzdy) se strhává zdravotní pojištění (4,5%), sociální pojištění (7,1%) a daň (15% nebo 23%). Od roku 2024 platí několik změn (zvýšení minimální a zaručené mzdy, vyšší sociální pojištění, změny u daňových slev). Další změny budou platit od 1. 7. 2024 (pro dohody).

Od začátku roku 2024 se mění výpočet čisté mzdy v zaměstnání (většina změn, se projeví u výplaty v únoru 2024, kdy chodí mzda za leden). Dochází ke zvýšení minimální a zaručené mzdy, bude se platit vyšší sociální pojištění (nově bude zahrnovat i nemocenské pojištění), zvýší se minimální zdravotní pojištění, ruší se některé daňové slevy a jsou i další změny.

Další změny, pak začnou platit od 1. července 2024, kdy se budou měnit podmínky pro dohody (týká se především práce na dohodu u provedení práce – DPP). U dohody se nově bude platit sociální pojištění, při překročení určitého limitu (nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč).

Mzdová kalkulačka 2024 – výpočet výplaty (čisté mzdy) v zaměstnání

Pro výpočet čisté mzdy, je nutné zadat hrubou mzdu, a dále zvolit jednotlivé daňové slevy, či další parametry pro výpočet výplaty.

Výsledek výpočtu čisté mzdy, může v roce 2024, vycházet jinak, než v minulém roce (platí od únorové výplaty, v lednu ještě chodí mzda za prosinec, kdy se výpočet provádí podle dříve platných podmínek).

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Výpočet výplaty – zdravotní pojištění 2024

Z výplaty (z hrubé mzdy) se zaměstnancům strhává zdravotní pojištění. Část platí zaměstnavatel, část platí zaměstnanec. Součet musí být alespoň minimální částka, jinak se platí doplatek do minimálního zdravotního pojištění).

Zdravotní pojištění z výplaty 2024:

 • 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec
 • 9% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel

Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí být v roce 2024 minimálně 2552 Kč (13,5% z minimální mzdy 18 900 Kč).

Pokud je zaplacené zdravotní pojištění nižší, pak se strhne i doplatek do minimálního zdravotního pojištění (doplatek do 2552 Kč).

Doplatek neplatí ti, kdo spadají mezi „státní“ pojištěnce (studenti, důchodci, osoby na mateřské/rodičovské, nezaměstnaní, apod.).

Výpočet výplaty – sociální pojištění 2024

Z výplaty (z hrubé mzdy) se zaměstnancům strhává sociální pojištění. Zaměstnanec platí důchodové a nemocenské pojištění. U zaměstnavatele zahrnuje sociální pojištění jak důchodové pojištění, tak i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Od začátku roku 2024, se sociální pojištění pro zaměstnance zvyšuje na 7,1% (doposud to bylo jenom 6,5%). Nově je zahrnuto i 0,6% na nemocenské pojištění.

Sociální pojištění z výplaty 2024:

 • 7,1% z hrubé mzdy platí zaměstnanec
 • 24,8% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel

U zaměstnance, zahrnuje sociální pojištění 2 složky – důchodové pojištění (6,5%) a nemocenské pojištění (0,6%).

U zaměstnavatele, zahrnuje sociální pojištění 3 složky – důchodové pojištění (21,5%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Výpočet výplaty – daně 2024

Z výplaty se platí i daň. Vypočítanou daň, ale většina zaměstnanců neplatí celou. Mohou si odečíst různé daňové slevy (viz níže).

Pokud má zaměstnanec i dítě (děti) a uplatní si daňové zvýhodnění na dítě, může mít případně nárok i na daňový bonus (občas může být čistá výplata vyšší než hrubá mzda).

Daň z výplaty 2024:

 • Základní sazba je 15%
 • Zvýšená sazba je 23% (zvýšená daň se platí při příjmu nad trojnásobek průměrné mzdy, v roce 2024 je to z částky nad 131 901 Kč)

I zde je od začátku roku 2024 změna – dříve se zvýšená daň (23%) platila nad čtyřnásobek průměrné mzdy, od 1. 1. 2024 je to nad trojnásobek průměrné mzdy.

Výpočet výplaty 2024 – Konsolidační balíček a další plánované změny

Během roku 2023, prosadila vláda řadu změn (důchodovou reformu, daňovou reformu, a balík úsporných opatření).

Část ze schválených změn, by se měla týkat i zaměstnanců. Těm by se mohla od začátku roku 2024 snížit čistá výplaty v zaměstnání.

Změny u výplaty v roce 2024:

 • Nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 000 Kč, se z výplaty bude odvádět dalších 240 Kč, o tuto částku se sníží čistá mzda)
 • Snížení limitu pro zvýšenou daň 23% – od roku 2024, se bude zvýšená daň platit již od trojnásobku průměrné mzdy (v roce 2023 to bylo od 161 296 Kč, po změně by to je od 131 901 Kč)
 • Evidence dohod u ČSSZ – vláda chce zavést evidenci všech dohod; příjem ze všech dohod by se sčítal, a při překročení limitu (25% nebo 40%, tj. 10 500 Kč, nebo 17 500 Kč), by vznikla povinnost platit pojištění (tj. nebylo by již možné mít více dohod DPP s příjmem do 10 tisíc Kč a neplatit pojištění vůbec) – tato změna bude platit od 1. 7. 2024
 • Zrušení daňové slevy za umístění dítě ve školce – aktuálně je školkovné až 17 300 Kč, naposledy by se tato daňová sleva dala použít u daňového přiznání v roce 2024 (daně za rok 2023)
 • Omezení daňové slevy na manželku – aktuálně je daňová sleva na manželku 24 840 Kč, nárok na slevu je v případě, že manželka (nebo obecně druhý z manželů), má příjem nižší než 68 000 Kč; podle nových podmínek by tuto slevu bylo možné využít jen u manželky, která pečuje o dítě do 3 roků

Daňové slevy v roce 2024

V roce 2024 se ruší některé daňové slevy (školkovné, sleva na studenta) nebo se mění jejich podmínky (sleva na manželku). Základní daňové slevy (na poplatníka, na dítě, atd.) se v roce 2024 nemění.

Daňové slevy 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta zrušeno zrušeno
Daňová sleva za dítě ve školce zrušeno
Daňová sleva na 1 dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňová sleva na 2 dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňová sleva na 3 dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňová sleva na 1 dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňová sleva na 2 dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňová sleva na 3 dítě ZTP/P 55 680 Kč 4 640 Kč

Nárok na daňový bonus v roce 2024

Pokud má zaměstnanec dítě (děti) a u zaměstnavatele uplatní daňové zvýhodnění za dítě (může jen jeden z rodičů), pak může vznikat nárok i na daňový bonus.

Na daňový bonus je nárok v případě, že jsou roční příjmy vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvýšila na 18 900 Kč. V roce 2024, je nutné mít pro nárok na daňový bonus, příjem minimálně 113 400 Kč (roční hrubý příjem).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *