Kalkulačka čisté mzdy – výpočet výplaty v zaměstnání 2023

Z výplaty (z hrubé mzdy) se strhává zdravotní pojištění (4,5%), sociální pojištění (6,5%) a daň (15% nebo 23%). Od roku 2024 se plánují změny – nově by se platilo i nemocenské pojištění (0,6%) a byly by i další změny.

Výpočet čisté mzdy, se v roce 2023, příliš nemění. Od začátku roku 2023, platí jen několik menších změn (zvýšení minimální mzdy, zvýšení minimálního zdravotního pojištění, zvýšení limitu u DPČ, apod.).

Větší změny, které budou mít vliv na výpočet výplaty, zřejmě začnou platit až od roku 2024. Vláda připravuje několik velkých změn (důchodová reforma, daňová reforma, balíček úsporných opatření), které budou mít vliv i na výpočet čisté mzdy v roce 2024 (viz dále).

Mzdová kalkulačka 2023 – výpočet výplaty (čisté mzdy) v zaměstnání

Pro výpočet čisté mzdy, je nutné zadat hrubou mzdu, a dále zvolit jednotlivé daňové slevy, či další parametry pro výpočet výplaty.

Výsledek výpočtu čisté mzdy, by měl v roce 2023, vycházet velmi podobně, jako v minulém roce (letos je pouze minimum změn).

Kalkulačka čistá mzda 2023
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Další kalkulačky 2023:

Výpočet výplaty – zdravotní pojištění 2023

Z výplaty (z hrubé mzdy) se zaměstnancům strhává zdravotní pojištění. Část platí zaměstnavatel, část platí zaměstnanec. Součet musí být alespoň minimální částka, jinak se platí doplatek do minimálního zdravotního pojištění).

Zdravotní pojištění z výplaty 2023:

 • 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec
 • 9% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel

Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí být v roce 2023 minimálně 2336 Kč (13,5% z minimální mzdy 17 300 Kč).

Pokud je zaplacené zdravotní pojištění nižší, pak se strhne i doplatek do minimálního zdravotního pojištění (doplatek do 2336 Kč).

Doplatek neplatí ti, kdo spadají mezi „státní“ pojištěnce (studenti, důchodci, osoby na mateřské/rodičovské, nezaměstnaní, apod.).

Výpočet výplaty – sociální pojištění 2023

Z výplaty (z hrubé mzdy) se zaměstnancům strhává sociální pojištění. Zaměstnanec platí pouze důchodové pojištění. U zaměstnavatele zahrnuje sociální pojištění jak důchodové pojištění, tak i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Vláda navrhuje, aby od roku 2024, platili nemocenské pojištění i zaměstnanci (jednalo by se o 0,6% z hrubé mzdy) – viz dále.

Sociální pojištění z výplaty 2023:

 • 6,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec
 • 24,8% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel

U zaměstnavatele, zahrnuje sociální pojištění 3 složky – důchodové pojištění (21,5%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Výpočet výplaty – daně 2023

Z výplaty se platí i daň. Vypočítanou daň, ale většina zaměstnanců neplatí celou. Mohou si odečíst různé daňové slevy (viz níže).

Pokud má zaměstnanec i dítě (děti) a uplatní si daňové zvýhodnění na dítě, může mít případně nárok i na daňový bonus (občas může být čistá výplata vyšší než hrubá mzda).

Daň z výplaty 2023:

 • Základní sazba je 15%
 • Zvýšená sazba je 23% (zvýšená daň se platí při příjmu nad čtyřnásobek průměrné mzdy, v roce 2023 je to z částky nad 161 296 Kč)

U daně z výplaty, se také plánují změny. Vláda by chtěla snížit limit, pro placení zvýšené daně (23%). Od roku 2024, by se mohla zvýšená daň platit již při trojnásobku průměrné mzdy.

Výpočet výplaty 2024 – Daňová reforma a další plánované změny

Během roku 2023, představila vláda řadu změn (důchodovou reformu, daňovou reformu, a balík úsporných opatření).

Část z plánovaných změn, by se měla týkat i zaměstnanců. Těm by se mohla od začátku roku 2024 snížit čistá výplaty v zaměstnání.

Změny u výplaty v roce 2024:

 • Nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 000 Kč, by se z výplaty odvádělo 240 Kč, o tuto částku by e snížila čistá mzda)
 • Snížení limitu pro zvýšenou daň 23% – od roku 2024, by se mohla zvýšená daň platit již od trojnásobku průměrné mzdy (v roce 2023 je to od 161 296 Kč, po změně by to bylo od 120 972 Kč – resp. přesná částka záleží na tom, kolik bude průměrná mzda pro rok 2024)
 • Evidence dohod u ČSSZ – vláda chce zavést evidenci všech dohod; příjem ze všech dohod by se sčítal, a při překročení limitu (25% nebo 40%, tj. 10 081 Kč, nebo 16 130 Kč), by vznikla povinnost platit pojištění (tj. nebylo by již možné mít více dohod DPP s příjmem do 10 tisíc Kč a neplatit pojištění vůbec)
 • Zrušení daňové slevy za umístění dítě ve školce – aktuálně je školkovné až 17 300 Kč, naposledy by se tato daňová sleva dala použít u daňového přiznání v roce 2024 (daně za rok 2023)
 • Omezení daňové slevy na manželku – aktuálně je daňová sleva na manželku 24 840 Kč, nárok na slevu je v případě, že manželka (nebo obecně druhý z manželů), má příjem nižší než 68 000 Kč; podle nových podmínek by tuto slevu bylo možné využít jen u manželky, která pečuje o dítě do 3 roků

Daňové slevy v roce 2023

U daňových slev (nebo u daňového zvýhodnění za dítě), nejsou v roce 2023 žádné velké změny. Od 1. 1. 2023 se zvýšilo školkovné na 17 300 Kč (týká se až daňového přiznání v roce 2024 – daní za rok 2023).

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Daňová sleva za dítě ve školce 17 300 Kč
Daňová sleva na 1 dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňová sleva na 2 dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňová sleva na 3 dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňová sleva na 1 dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňová sleva na 2 dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňová sleva na 3 dítě ZTP/P 55 680 Kč 4 640 Kč

Nárok na daňový bonus v roce 2023

Pokud má zaměstnanec dítě (děti) a u zaměstnavatele uplatní daňové zvýhodnění za dítě (může jen jeden z rodičů), pak může vznikat nárok i na daňový bonus.

Na daňový bonus je nárok v případě, že jsou roční příjmy vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2023 zvýšila na 17 300 Kč. V roce 2023, je nutné mít pro nárok na daňový bonus, příjem minimálně 103 800 Kč (roční hrubý příjem).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *