Kalkulačka výplaty: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2022

V roce 2022, dojde k dalšímu zvýšení čisté mzdy, pro většinu zaměstnanců. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje daňová sleva na poplatníka, což znamená o 250 Kč měsíčně navíc. Kromě toho se zvyšovala i daňová sleva na dítě, což se také může projevit ve výpočtu čisté výplaty od začátku roku 2022.

Od začátku roku 2022, se mění některé podmínky, pro výpočet výplaty – čisté mzdy. S účinností od 1. 1. 2022, se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka. Ve výpočtu výplaty, se v roce 2022 také projeví zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě (a každé další).

Díky změnám ve výpočtu čisté mzdy, se zaměstnanci v roce 2022 mohou těšit na zvýšení čisté výplaty (minimálně o 250 Kč). Toto zvýšení, sice nebude tak velké, jako v roce 2021 (kdy se rušila superhrubá mzda), ale vzhledem k aktuální inflaci, asi potěší každá koruna navíc.

Aktualizace 29. prosinec 2021

Nová vláda premiéra Fialy rozhodla, že platy státních zaměstnanců se v roce 2022 nebudou plošně zvyšovat (původně bylo schváleno zvýšení o min. 1000 Kč pro všechny státní zaměstnance).

Zvýší se jen platy u některých profesí (vojáci, učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách). Zvýšení u vybraných profesí ale bude nakonec menší, než se původně plánovalo. Více zde.

Aktualizace listopad 2021

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy v roce 2022. Současně se zvýší i platy ve státní správě.

 • Od 1. ledna 2022 bude minimální mzda 16 200 Kč (minimálně 96,40 Kč za hodinu)
 • Zvyšuje se i minimální zaručená mzda (8 skupin 16 200 – 30 400 Kč)
 • Od 1. ledna 2022 se plošně zvýší platové tarify státních zaměstnanců o 1 000 Kč

Zvýšení čisté mzdy od 1. 1. 2022

Na konci roku 2020, bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy. To se projevilo ve zvýšení čisté mzdy od začátku roku 2021.

Společně s touto změnou bylo schváleno i zvýšení daňové slevy na poplatníka. První část zvýšení, platila od roku 2021, ta druhá část zvýšení, začne platit od roku 2022:

 • Od 1. 1. 2022 se zvyšuje daňová sleva na poplatníka o 250 Kč měsíčně (3000 Kč za rok)
 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2021 = 27 840 Kč za rok (2 320 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2022 = 30 840 Kč za rok (2 570 Kč měsíčně)

Již v průběhu roku 2021, bylo schváleno zvýšení daňové slevy na dítě (zvyšuje se pro druhé, třetí a každé další dítě, na to první se daňová sleva nezvyšuje).

Tato změna se výpočtu výplaty projeví až v roce 2022 (za rok 2021 se to projeví v daňovém přiznání).

 • Daňová sleva na druhé dítě se zvyšuje na 22 320 Kč za rok (tj. 1 860 Kč měsíčně, zvýšení o 243 Kč)
 • Daňová sleva na třetí (a další) dítě se zvyšuje na 27 840 Kč za rok (tj. 2 320 Kč měsíčně, zvýšení o 303 Kč)

Kalkulačka: Výpočet výplaty – čisté mzdy od 1. 1. 2022

Pro výpočet čisté mzdy v roce 2022, zadejte svoji hrubou mzdu, a zvolte všechny parametry pro výpočet výplaty (to, zda máte možnost uplatnit nějaké daňové slevy, apod.). Pozor také na to, že v lednu je vyplácena výplata ještě za prosinec.

Kalkulačka čistá mzda 2022
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Výpočet výplaty – Jak vypočítat čistou mzdu?

Výpočet čisté mzdy, není až tak složitý. Nejprve se určí hrubá mzda – ta zahrnuje vaši hrubou mzdu (plat) a všechny možné příplatky (za práci přes čas, v noci, o víkendu, za pracovní pohotovost, apod.).

Z hrubé mzdy se odečtou všechny zákonné srážky – sociální a zdravotní pojištění a daň. Při výpočtu daně, se zohlední daňové slevy (pokud máte u zaměstnavatele podepsán „růžový papír“), a případně vám může vzniknout i nárok na daňový bonus (za dítě/děti).

Kromě tohoto základního výpočtu čisté mzdy, pak mohou roli hrát i další věci – exekuční srážky, stravenkový paušál, cestovné a stravné za služební cestu. Nebo i to, že jste v předchozím měsíci měli nějakou vysokou odměnu, byli na dovolené, na neschopence či něco jiného (tyto další okolnosti, už ale v naší kalkulačce zohlednit nedokážeme).

Výpočet čisté mzdy – zdravotní pojištění 2022

Zdravotní pojištění ze mzdy, platí jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatel.

Zdravotní pojištění z výplaty zaměstnanec:

 • 4,5% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)

Zdravotní pojištění z výplaty zaměstnavatel:

 • 9% z hrubé mzdy (platí zaměstnavatel navíc, nad rámec hrubé mzdy)

Pokud máte nízkou mzdu (nižší než minimální mzdu, například díky práci na částečný úvazek či DPČ, apod.), a nespadáte do kategorie státních pojištěnců (studenti, důchodci, rodičovská, apod.), pak může vznikat povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Součet zdravotního pojištění, které se strhne z hrubé mzdy zaměstnance a které zaplatí navíc zaměstnavatel, by mělo být minimálně 2 187 Kč (*). Pokud je to méně (a zaměstnanec není v kategorii státních pojištěnců, apod.), pak se dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

(*) Minimální zdravotní pojištění 2187 Kč, odpovídá 13,5% z minimální mzdy. Minimální mzda v roce 2021, byla 15 200 Kč. Minimální mzda se od 1. 1. 2022 zvyšuje o 1000 Kč na 16 200 Kč

Výpočet čisté mzdy – sociální pojištění 2022

Zdravotní pojištění, platí opět jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatel. Na rozdíl od zdravotního pojištění, zde ale není žádný doplatek do nějaké minimální částky.

Sociální pojištění placené zaměstnancem představuje pouze důchodové pojištění. Zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění, platí nejenom důchodové pojištění, ale i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Sociální pojištění z výplaty zaměstnanec:

 • 6,5% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)

Sociální pojištění z výplaty zaměstnavatel:

 • 24,8% z hrubé mzdy (platí zaměstnavatel navíc, nad rámec hrubé mzdy)
 • Sociální pojištění, které platí zaměstnavatel, v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Výpočet čisté mzdy – daň z výplaty 2022

Z hrubé mzdy, se také vypočítá daň. Kolik jsou daně, závisí na výši hrubé mzdy

 • Základní daň z výplaty je 15% (platí pro hrubou mzdu do 155 644 Kč)
 • Zvýšená sazba daně je 23% (platí se z částky nad 155 644 Kč, tj. ze čtyřnásobku průměrné mzdy; průměrná mzda je v roce 2022 ve výši 38 911 Kč)

Takto vypočítanou základní daň, byste ale celou zaplatili jen v případě, že byste u zaměstnavatele neměli podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů („růžový papír“). Jinak se uplatní daňové slevy.

Výpočet čisté mzdy – daňové slevy 2022

Všichni zaměstnanci mají možnost uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka. Ta se v roce 2022 zvyšuje o 250 Kč za měsíc:

 • V roce 2021, byla tato daňová sleva ve výši 27 840 Kč, tj. 2 320 Kč měsíčně.
 • V roce 2022, se tato daňová sleva zvyšuje na 30 840 Kč, tj. 2 570 Kč měsíčně.

Díky zvýšení daňové slevy v roce 2022 to znamená, že s hrubou mzdou do cca 17 000 Kč, neplatíte vůbec žádnou daň (daň je 0 Kč).

Kromě základní daňové slevy, mohou být uplatněny i další – na studenty, na důchodce, na invaliditu, na ZTP/P, na dítě (děti), atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.