Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce

Podpora v nezaměstnanosti se počítá na základě vašeho příjmu. Takže výše podpory je pro každého nezaměstnaného jiná. V roce 2021 je maximální podpora ve výši 20 075 Kč.

Zajímalo by vás, kolik je podpora v nezaměstnanosti a z čeho se počítá? Jaká je maximální podpora a jak dlouho byste ji mohli dostávat? Nebo jestli si můžete jako nezaměstnaní na Úřadu práce něco přivydělat? A kolik by to mohlo být? Poradíme vám.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti o cca 1300 Kč – nově můžete na Úřadu práce dostat až 22 798 Kč (při rekvalifikaci je to až 25 549 Kč).

Od ledna 2023, se zvyšuje i možný přivýdělek na Úřadu práce na 8 650 Kč.

Viz: Kalkulačka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023

V následující kalkulačce pro výpočet výše podpory si můžete vypočítat, kolik by byla vaše podpora při skončení zaměstnání v roce 2021. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky, a co všechno byste o podpoře měli vědět.

Výpočet – podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2021

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2021
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2021?

Podpora v nezaměstnanosti se počítá na základě vašeho příjmu. Takže výše podpory je pro každého nezaměstnaného jiná. Záleží především na tom, jaká byla vaše čistá mzda v posledním zaměstnání. Současně ale platí, že jsou stanoveny určité maximální hranice:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2021 = 20 075 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2021 = 22 498 Kč

Pokud tedy máte vysokou čistou průměrnou mzdu, tak se při výpočtu vaší podpory v nezaměstnanosti narazí právě na tento „strop“. Vaše podpora tedy nemůže být vyšší než výše uvedená maximální částka. Co se týká minimální podpory v nezaměstnanosti, tak žádná minimální podpora není stanovena. Vychází se pouze z vašeho příjmu. Když je příjem nízký, je nízká i podpora.

Kdo má nárok na podporu 2021?

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok každý nezaměstnaný, který splní zákonem stanovené podmínky. Hlavní podmínkou pro nárok na podporu je to, že v posledních dvou letech jste „pracovali“ nejméně po dobu 12 kalendářních měsíců.

V praxi se nemusí nutně jednat o výkon nějakého zaměstnání (podnikání). O nároku rozhoduje to, jestli jste byli alespoň 12 měsíců účastníkem důchodového pojištění. Započítává se tedy i tzv. náhradní doba důchodového pojištění. Sem spadá i například péče o dítě (mateřská nebo rodičovská dovolená apod.)

Jak dlouho budu dostávat podporu v roce 2021

To, jak dlouho budete dostávat podporu, se v roce 2021 nijak nemění. Délka vyplácení podpory je odstupňována podle věku žadatele. Podle toho, kolik vám je, se odvíjí to, jak dlouho budete podporu dostávat:

  • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
  • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
  • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce?

Podpora v nezaměstnanosti se zpravidla počítá z vašeho příjmu v posledním zaměstnání. Pokud je to možné, výpočet se provede na základě vaší průměrné čisté mzdy v posledním ukončeném čtvrtletí v posledním zaměstnání.

Pokud byste tedy byli nezaměstnaní v průběhu června 2021 a žádali si o podporu, její výše se bude počítat na základě průměrného příjmu za leden až březen 2021. Pokud byste ukončili pracovní poměr až v červenci 2021, výše podpory by se počítala z příjmu za duben až červen 2021.

Pokud není možné spočítat průměrný příjem za poslední kalendářní čtvrtletí, vypočítá se takzvaný pravděpodobný výdělek. Tedy kolik peněz byste si vydělali, pokud byste v rozhodném období pracovali.

Pokud vůbec není možné spočítat průměrný příjem (týká se třeba žen, které o podporu žádají po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené), pak se vychází z průměrné mzdy v ČR v předchozím roce.

Průměrná mzda v ČR v roce 2019 za 1 až 3 čtvrtletí byla 34 611 Kč. Podpora by se pak počítala jako 15% z této průměrné mzdy za první dva měsíce, 12% za druhé dva měsíce a 11% za zbytek doby, po kterou máte (podle věku) nárok na podporu.

Týká se to například podpory v nezaměstnanosti po rodičovské, nebo po dlouhodobější nemocenské. V roce 2021, tato minimální podpory vychází na:

  • 5 192 Kč za první dva měsíce
  • 4 154 Kč za druhé dva měsíce
  • 3 808 Kč za zbylé měsíce

Do kolika dní se mám hlásit na Úřadu práce?

V žádném zákoně není stanovena povinnost, že byste po skončení zaměstnání museli chodit na Úřad práce. Je to vaše „dobrovolné“ rozhodnutí, jestli chcete zajít na ÚP a požádat si o podporu.

Pokud se chcete hlásit na Úřadu práce a žádat si o podporu, pak byste tam měli zajít do 3 pracovních dní. V tom případě se pak výše podpory počítá z posledního zaměstnání. Pokud na Úřad práce přijdete později, o nárok na podporu nepřicházíte. Můžete se ale stát, že se vám už podpora nebude počítat z posledního zaměstnání, ale třeba právě z průměrné mzdy v ČR, a výsledná podpora pak bude hodně nízká.

Podpora v nezaměstnanosti 2021 a přivýdělek

Pokud jste vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní a dostáváte podporu, nesmíte mít žádný jiný příjem. Tedy žádné zaměstnání, brigáda, práce na DPP (dohoda o provedení práce) či DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Jakmile ale nemáte nárok na podporu (už skončila nebo nesplňujete podmínky), tak si i jako nezaměstnaní na ÚP můžete přivydělat. Ale maximálně 7600 Kč měsíčně (jedna polovina minimální mzdy, ta je v roce 2021 ve výši 15 200 Kč).

Na Úřadu práce, ale můžete pracovat jen pracovním nebo služebním poměru nebo na DPČ. Práce na DPP se nemůže – to by vás vyřadili z evidence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *