Kalkulačka: Výpočet nezabavitelná částka při exekuci 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci o 134 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nezabavitelné minimum v roce 2022. A kolik vám zůstane při exekuci. Od začátku roku 2022, platí řada změn v oblasti exekuce na mzdu, na majetek nebo na bankovní účet.

Podobně, jako skoro každý rok, i na začátku roku 2022, dojde k mírnému zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022, nebo kolik vám zůstane při exekuci na mzdu (či plat).

Podíváme se i na to, jak se v roce 2022, bude měnit exekuce, o kolik se zvyšuje nezabavitelné minimum, a jak se to projeví, při konkrétním výpočtu exekuce.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a srážek při exekuci od 1. 1. 2022

Od 1. ledna 2022 se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci (viz dále). V této kalkulačce, si můžete spočítat, jak se změní výpočet exekuce a kolik peněz vám zůstane, po srážkách ze mzdy (platu či jiného příjmu) v roce 2022.

Pro výpočet je nutné zadat čistou mzdu (nebo jiný příjem, jako je nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, důchod, příjem z brigády DPP, přivýdělek z dohody DPČ, apod.).

Výpočet exekuce ovlivňuje i to, zda máte manželku nebo manžela, nebo kolik máte dětí (u kterých máte stále vyživovací povinnost). Roli hraje i typ exekuce – jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2022

Od 1. ledna 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Tyto tabulky sice primárně slouží pro výpočet přídavků na bydlení, mají ale vliv i na výpočet nezabavitelného minima při exekuci.

Nezabavitelná částka při exekuci (nebo při insolvenci), se vypočítá jako 3/4 ze součtu aktuálního životního minima (v roce 2022 je to 3860 Kč) a aktuálních normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2022 je to 6815 ). Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, se zvyšuje i nezabavitelná částka.

Tabulka: Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022

V následující tabulce, můžete vidět, že od 1. 1. 2022, se základní nezabavitelná částka, zvyšuje o 133,50 Kč na 8006,25 Kč (pokud by dlužník neměl manželku/manžela nebo děti, tak se při výpočtu zaokrouhlí na 8007 Kč).

Za manželku, manžela nebo i za každé dítě, se nezabavitelné minimum zvyšuje o 2668,75 Kč, což je 44,5 Kč více, než v předchozím roce.

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který má exekuci na mzdu, a který má manželku a dvě děti, pak by celkové nezabavitelné minimum vycházelo na 16 013 Kč (o 267 Kč více, než v roce 2021).

Nezabavitelné minimum 2021 2022 Zvýšení
Nezabavitelná částka dlužník 7 872,75 Kč 8 006,25 Kč +133,5 Kč
Nezabavitelná částka – manžel/manželka 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč +44,5 Kč
Nezabavitelná částka dítě 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč +44,5 Kč

Příklad: Výpočet exekuce na mzdu (plat) od 1. ledna 2022

Jak se projeví zvýšení nezabavitelné částky? Můžeme si to ukázat na konkrétním výpočtu exekuce. Pro názornost můžeme použít tento příklad:

Příklad výpočtu exekuce na plat: Pan Novák má exekuci na mzdu. Jeho čistá mzda v zaměstnání je 35 000 Kč. Pan Novák má manželku a dvě děti. Exekuční srážky ze mzdy, jsou prováděny z důvodu nepřednostní pohledávky:

  • Čistá mzda = 35 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 16 013 Kč (součet 8006,25 + 3×2668,75; to celé zaokrouhleno směrem nahoru)
  • Po odečtení nezabavitelné částky, se zbytek (18987 Kč) dělí na třetiny (6329 Kč)
  • Jednu třetinu dostane exekutor (pokud by to byla přednostní exekuce, dostal by 2/3)
  • Pan Novák dostane nezabavitelnou částku + dvě třetiny ze zbylé části
  • Exekuční srážky celkem = 6 329 Kč
  • Zbytek čisté mzdy po exekuci = 28 671 Kč

V roce 2021, by exekuční srážka v tomto příkladu, vycházela na 6418 Kč a zbytek mzdy po exekuci by byl 28 582 Kč. V roce 2022, by tedy p. Novákovi mělo zůstávat o 89 Kč více.

Pokud by měl p. Novák přednostní exekuci, tak mu v roce 2022 bude zůstávat o 178 Kč více. Rozdíl tedy není příliš velký.

Jak se mění exekuce v roce 2022?

Se začátkem roku 2022, je s exekucemi spojena celá řada změn. Některé změny, začaly již v předchozím roce. Mění se především podmínky exekuce na majetek. Z předchozího roku dále dobíhá možnost ukončení exekuce – milostivé léto. Jsou zde ale i další změny.

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce 2021/2022

Do konce ledna 2022 (do 28. 1. 2022) pokračuje milostivé léto, což je možnost pro dlužníky, jak ukončit exekuce. Stačí uhradit původní dluh (jistinu) a poplatek 908 Kč, a exekuce bude ukončena. Zbytek dluhu bude odpuštěn (úroky, penále, sankční poplatky a další náklady exekuce).

Mnoho lidí v exekuci, mělo původní dluh jen pár stovek nebo pár tisíc korun. Ten ale časem narostl díky úrokům, až na desítky tisíc korun. Milostivé léto, nabízí možnost, jak tyto přehnaně vysoké exekuce, celkem snadno vyřešit.

Omezení exekuce na majetek od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 se mění podmínky exekuce na majetek – například pro dluhy z dětství, nebo u lidí co jsou ve starobním důchodu (a mají důchod nižší než 16 200 Kč), bude moci exekutor zabavit pouze ten majetek, který výrazně neodpovídá běžným majetkovým poměrům.

Bude rovněž omezena možnost, aby exekuci na majetek, provádělo více exekutorů současně. Pokud má někdo více exekucí, tak už nebude moci nastat situace, že by se majetek pokoušelo zabavit více exekutorů současně.

Při exekuci na majetek, budete mít od 1. 1. 2022 možnost požádat exekutora o odložení prodeje zabavených věcí. Pokud budete měsíčně splácet alespoň 1500 Kč, tak exekutor zabavené věci neprodá.

Chráněný účet při exekuci na bankovní účet

Již od poloviny roku 2021, je možné při exekuci na účet v bance, požádat banku o zřízení chráněného účtu. Na tento chráněny účet se exekuce nevztahují.

Na chráněný účet vám mohou chodit například sociální dávky (příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek apod.), nebo třeba výplata ze zaměstnání (to co vám zbude po exekuci) nebo výživné na dítě.

Exekutor tyto příjmy nemůže zabavit a vy s nimi můžete disponovat běžným způsobem (platit účty, složenky, odesílat platby atd.).

Zastavení zbytečných exekucí od 1. 1. 2022

Od 1. ledna 2022, by také soudy měli začít zastavovat zbytečné exekuce na mzdu (nebo jiný příjem). Pokud jste poslední 2 roky neměli mzdu, nebo ji poslední 3 roky měli tak nízkou, že nebylo možné provádět srážky, tak by se exekuce měla zastavit (je ale nutné podat příslušný návrh na zastavení exekuce).

Od 1. 1. 2022 se sníží úroky u exekuce

Od začátku roku 2022, se sníží úroky z dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. U všech exekucí se pak změní způsob úhrady dluhu.

Dříve se často stávalo, že vymožené peníze se používaly na úhradu úroků a penále. Takže dluh (exekuce), se mohl klidně donekonečna zvyšovat, i když jste spláceli.

Nově se bude nejprve splácet původní dluh (jistina) a až poté úroky či různé poplatky. Dluhy (exekuce), by se tedy neměly tak rychle zvyšovat, jako tomu bylo doposud.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *