Kalkulačka: Výpočet nezabavitelná částka při exekuci 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Další zvýšení bude od 1. 4. 2022, kdy se zvýší životní minimum. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nezabavitelné minimum v roce 2022. A kolik vám zůstane při exekuci. Od začátku roku 2022, platí řada změn v oblasti exekuce na mzdu, na majetek nebo na bankovní účet.

Podobně, jako skoro každý rok, i na začátku roku 2022, dojde ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Není to ale jediné zvýšení pro tento rok. Od začátku dubna (od 1. 4. 2022), se zvyšuje životní minimum, což ovlivní i nezabavitelnou částku. V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022, nebo kolik vám zůstane při exekuci na mzdu (či plat).

Podíváme se i na to, jak se v roce 2022, bude měnit exekuce, o kolik se zvyšuje nezabavitelné minimum, a jak se to projeví, při konkrétním výpočtu exekuce.

Od července 2022 je při exekuci vyšší nezabavitelné minimum (zvýšení od 1. 7. 2022)

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2022), dochází k mimořádné valorizaci životního a existenčního minima (ŽM se letos zvyšuje už podruhé, od 1. 7. 2022 je to o 8,8%).

Díky tomu, se automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum, pro výpočet exekučních srážek. Lidem s exekucí na mzdu, bude ve druhém pololetí, zůstávat více peněz.

Nezabavitelná částka od 1. 7. 2022

  • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč
  • Za dítě, manželku nebo manžela je to 3 138,75 Kč
  • Plně zabavitelná částka je od 25 110 Kč

Aktuální kalkulačku, pro výpočet exekuce od července 2022 (po zvýšení od 1. 7. 2022), najdete zde.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a srážek při exekuci od 1. 4. 2022

Od 1. ledna 2022 se nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci (viz dále). Podruhé se nezabavitelná částka zvyšuje od 1. 4. 2022. Jsou zde ale určité nejasnosti, ohledně toho, kolik by mělo být nezabavitelné minimum. Jsou rozpory mezi tím, jak zákon vykládá Ministerstvo spravedlnosti a tím, co si myslí některé soudy.

V této kalkulačce, si můžete spočítat, jak se změní výpočet exekuce a kolik peněz vám zůstane, po srážkách ze mzdy (platu či jiného příjmu) v roce 2022.

Pro výpočet je nutné zadat čistou mzdu (nebo jiný příjem, jako je nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, důchod, příjem z brigády DPP, přivýdělek z dohody DPČ, apod.).

Výpočet exekuce ovlivňuje i to, zda máte manželku nebo manžela, nebo kolik máte dětí (u kterých máte stále vyživovací povinnost). Roli hraje i typ exekuce – jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Při exekuci a insolvenci 2022 je nárok na více peněz

Nejvyšší soud během června 2022, vydal rozhodnutí, že lidé v exekuci a insolvenci mají nárok na více peněz (nezabavitelná částka, má být vyšší).

Od začátku roku 2022, kdy došlo k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, panovaly nejasnosti ohledně výpočtu nezabavitelné částky (při exekucích a insolvencích).

Podle nejvyššího soudu, je aktuální nezabavitelné minimum 9138,75 Kč pro dlužníka, a 3046,25 Kč pro další osoby (manžel, manželka, děti).

Více informací o zvýšené nezabavitelné částce v roce 2022 je zde.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 4. 2022

Od 1. ledna 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Tyto tabulky sice primárně slouží pro výpočet přídavků na bydlení, mají ale vliv i na výpočet nezabavitelného minima při exekuci.

Během ledna 2022, bylo dále schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1 120 Kč). Zde je ale problém, protože některé soudy mají názor, že se toto zvýšení nezapočítá. Naopak Ministerstvo spravedlnosti vydalo metodiku, podle které by se toto mimořádné zvýšení započítat mělo.

Od začátku dubna 2022, se také zvýší životní a existenční minimum. U životního minima jednotlivce, je to zvýšení o 390 Kč, což má vliv na výši nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka při exekuci (nebo při insolvenci), se vypočítá jako 3/4 ze součtu aktuálního životního minima (od 1. 4. 2022 je to 4250 Kč) a aktuálních normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2022 je to 6 815 Kč a mimořádné zvýšení 1 120 Kč (dohromady 7 935 Kč)). Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, se zvyšuje i nezabavitelná částka.

Tabulka: Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022

V následující tabulce, můžete vidět, že od 1. 4. 2022, se základní nezabavitelná částka, zvyšuje na 9138,75 Kč (pokud by dlužník neměl manželku/manžela nebo děti, tak se při výpočtu zaokrouhlí na 9 139 Kč). Podle některých soudů by to ale mělo být jen 8 298,75 Kč.

Za manželku, manžela nebo i za každé dítě, se nezabavitelné minimum zvyšuje na 3 046,25 Kč. Podle některých soudů, by to ale mělo být jen 2 766,25 Kč.

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který má exekuci na mzdu, a který má manželku a dvě děti, pak by celkové nezabavitelné minimum vycházelo na 18 278 Kč (nebo případně jen 16 598 Kč)

Nezabavitelné minimum 2021 2022
(podle MSp)
2022
(podle soudů)
Nezabavitelná částka dlužník 7 872,75 Kč 9 138,75 Kč 8 298,75 Kč
Nezabavitelná částka – manžel/manželka 2 624,25 Kč 3 046,25 Kč 2 766,25 Kč
Nezabavitelná částka dítě 2 624,25 Kč 3 046,25 Kč 2 766,25 Kč

Příklad: Výpočet exekuce na mzdu (plat) od 1. dubna 2022

Jak se projeví zvýšení nezabavitelné částky? Můžeme si to ukázat na konkrétním výpočtu exekuce. Pro názornost můžeme použít tento příklad:

Příklad výpočtu exekuce na plat (podle metodiky Ministerstva spravedlnosti): Pan Novák má exekuci na mzdu. Jeho čistá mzda v zaměstnání je 35 000 Kč. Pan Novák má manželku a dvě děti. Exekuční srážky ze mzdy, jsou prováděny z důvodu nepřednostní pohledávky:

  • Čistá mzda = 35 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 18 278 (součet 9 138,75 + 3×3046,25; to celé zaokrouhleno směrem nahoru)
  • Po odečtení nezabavitelné částky, se zbytek (16 722 Kč) dělí na třetiny (5574 Kč)
  • Jednu třetinu dostane exekutor (pokud by to byla přednostní exekuce, dostal by 2/3)
  • Pan Novák dostane nezabavitelnou částku + dvě třetiny ze zbylé části
  • Exekuční srážky celkem = 5 574 Kč
  • Zbytek čisté mzdy po exekuci = 29 426 Kč

V roce 2021, by exekuční srážka v tomto příkladu, vycházela na 6418 Kč a zbytek mzdy po exekuci by byl 28 582 Kč. V roce 2022, by tedy p. Novákovi mělo zůstávat o 844 Kč více.

Pokud by měl p. Novák přednostní exekuci, tak mu v roce 2022 bude zůstávat o 1688 Kč více. Rozdíl ve výpočtu exekuce je tedy ve srovnání s předchozím rokem, poměrně dosti výrazný.

Jak se mění exekuce v roce 2022?

Se začátkem roku 2022, je s exekucemi spojena celá řada změn. Některé změny, začaly již v předchozím roce. Mění se především podmínky exekuce na majetek. Z předchozího roku dále dobíhá možnost ukončení exekuce – milostivé léto. Jsou zde ale i další změny.

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce 2021/2022

Do konce ledna 2022 (do 28. 1. 2022) pokračuje milostivé léto, což je možnost pro dlužníky, jak ukončit exekuce. Stačí uhradit původní dluh (jistinu) a poplatek 908 Kč, a exekuce bude ukončena. Zbytek dluhu bude odpuštěn (úroky, penále, sankční poplatky a další náklady exekuce).

Mnoho lidí v exekuci, mělo původní dluh jen pár stovek nebo pár tisíc korun. Ten ale časem narostl díky úrokům, až na desítky tisíc korun. Milostivé léto, nabízí možnost, jak tyto přehnaně vysoké exekuce, celkem snadno vyřešit.

Omezení exekuce na majetek od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 se mění podmínky exekuce na majetek – například pro dluhy z dětství, nebo u lidí co jsou ve starobním důchodu (a mají důchod nižší než 16 200 Kč), bude moci exekutor zabavit pouze ten majetek, který výrazně neodpovídá běžným majetkovým poměrům.

Bude rovněž omezena možnost, aby exekuci na majetek, provádělo více exekutorů současně. Pokud má někdo více exekucí, tak už nebude moci nastat situace, že by se majetek pokoušelo zabavit více exekutorů současně.

Při exekuci na majetek, budete mít od 1. 1. 2022 možnost požádat exekutora o odložení prodeje zabavených věcí. Pokud budete měsíčně splácet alespoň 1500 Kč, tak exekutor zabavené věci neprodá.

Chráněný účet při exekuci na bankovní účet

Již od poloviny roku 2021, je možné při exekuci na účet v bance, požádat banku o zřízení chráněného účtu. Na tento chráněny účet se exekuce nevztahují.

Na chráněný účet vám mohou chodit například sociální dávky (příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek apod.), nebo třeba výplata ze zaměstnání (to co vám zbude po exekuci) nebo výživné na dítě.

Exekutor tyto příjmy nemůže zabavit a vy s nimi můžete disponovat běžným způsobem (platit účty, složenky, odesílat platby atd.).

Zastavení zbytečných exekucí od 1. 1. 2022

Od 1. ledna 2022, by také soudy měli začít zastavovat zbytečné exekuce na mzdu (nebo jiný příjem). Pokud jste poslední 2 roky neměli mzdu, nebo ji poslední 3 roky měli tak nízkou, že nebylo možné provádět srážky, tak by se exekuce měla zastavit (je ale nutné podat příslušný návrh na zastavení exekuce).

Od 1. 1. 2022 se sníží úroky u exekuce

Od začátku roku 2022, se sníží úroky z dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. U všech exekucí se pak změní způsob úhrady dluhu.

Dříve se často stávalo, že vymožené peníze se používaly na úhradu úroků a penále. Takže dluh (exekuce), se mohl klidně donekonečna zvyšovat, i když jste spláceli.

Nově se bude nejprve splácet původní dluh (jistina) a až poté úroky či různé poplatky. Dluhy (exekuce), by se tedy neměly tak rychle zvyšovat, jako tomu bylo doposud.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.