Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy v roce 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou exekuční srážky ze mzdy v roce 2021. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. V průběhu roku 2021, také začnou platit další změny v oblasti exekucí nebo insolvence.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou exekuční srážky ze mzdy v roce 2021. Od 1. 1. 2021 dojde k mírnému zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Lidem s exekucí nebo i těm, kdo jsou v insolvenci, by tak mohlo zůstat od ledna, o pár korun více.

Podíváme se i na to, jak se mění podmínky pro exekuci nebo insolvenci v roce 2021. A na co máte nárok, co vám exekutor nesmí zabavit.

Kalkulačka: Výpočet exekuce na plat v roce 2021

Pro výpočet exekučních srážek je rozhodující vaše čistá mzda (ta by se měla v roce 2021 zvýšit, díky zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy).

O tom, kolik peněz vám při exekuci zůstane, dále rozhoduje počet dětí a zda máte manželku nebo manžela. A také to, zda se jedná přednostní nebo nepřednostní exekuci.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2021

Od začátku roku 2021, dojde k mírnému zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum při exekuci, jsou tři čtvrtiny ze součtu životního minima (3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (ty se od 1. 1. 2021 zvýší na 6637 Kč). Od 1. 1. 2021 bude nezabavitelná částka pro zaměstnance ve výši 7872,30 Kč.

Pokud máte i manželku, manžela nebo děti, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o jednu třetinu za každého z nich. Od 1. 1. 2021 to je zvýšení na 2624,30 Kč.

Pokud bychom chtěli zjistit nezabavitelnou částku pro zaměstnance, který má manželku a dvě děti, pak by výpočet vypadal od 1. 1. 2021 takto:

 • Nezabavitelné minimum zaměstnance = 7872,30 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manželku = 2624,30 Kč
 • Nezabavitelné minimum na dítě = 2x 2624,30
 • Nezabavitelné částka celkem = 15 745,50 Kč (o 203 Kč více, než v roce 2020)

Výpočet: Kolik peněz mi zůstane při exekuce v roce 2021?

Pro výpočet exekuce je důležité, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku:

 • U přednostní pohledávky, dostane exekutor dvě třetiny z toho, co zbyde po odečtení nezabavitelné částky.
 • U nepřednostní pohledávky dostane exekutor jednu třetinu z toho, co zbyde po odečtení nezabavitelné částky

Pokud má někdo vysokou čistou mzdu, a zbytek po odečtení nezabavitelné částky, je vyšší než 20 994 Kč, pak vše, co je nad tento limit, dostává exekutor.

Příklad výpočtu exekuce od 1. 1. 2021

Výpočet exekučních srážek si můžeme ukázat na modelovém příkladu. Budeme mít zaměstnance, který má čistou mzdu 50 000 Kč. Zaměstnanec má dvě děti a manželku. Jsou u něj prováděny exekuční srážky ze mzdy z důvodu nepřednostní pohledávky:

Výpočet exekuce od 1. 1. 2021
Čistá mzda 50 000 Kč
Základní nezabavitelná částka 7 873 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624 Kč
Nezabavitelná částka 1 dítě 2 624 Kč
Nezabavitelná částka 2 dítě 2 624 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 15 746 Kč
Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky 34 255 Kč
Srážka nad plně zabavitelnou částku 13 261 Kč
Srážka na exekuci 20 258 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 29 742 Kč

Co jsou to přednostní pohledávky

Některé pohledávky (dluhy), jsou podle příslušného zákona (zákon číslo 99/1963, Občanský soudní řád), zařazeny mezi přednostní pohledávky. U nich pak může exekutor dostat vyšší srážku ze mzdy. Až dvě třetiny ze zbytku mzdy po odečtení nezabavitelné částky.

Výpočet přednostní exekuce je tak stejný, jako výpočet srážek ze mzdy při insolvenci (i při oddlužení/insolvenci se strhávají dvě třetiny).

Mezi přednostní pohledávky patří například:

 • Výživné (alimenty) – ty mají navíc přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • Pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • Pohledávky vůči státu – nezaplacené daně, sociální nebo zdravotní pojištění, přeplatky na sociálních dávkách nebo na podpoře v nezaměstnanosti apod.
 • Apod.

Co jsou to nepřednostní pohledávky

Nepřednostní pohledávky jsou všechny „běžné“ dluhy (ty které nejsou přímo vyjmenovány v paragrafu 279, zákona 99/1963 Sb.).

Jedná se například o nezaplacené splátky úvěru, půjčky, hypotéky, za kreditní kartu apod. Nezaplacené účty za telefon, internet, kabelovou televizi. Nezaplacené složenky za vodu, elektřinu, plyn, nájem apod. Spadají sem i různé pokuty – například za jízdu na černo v MHD.

Změny v oblasti exekuce a insolvence v roce 2021

Minimálně v první části roku 2021, platí pro exekuci nebo insolvenci některé odlišné podmínky. Ty byly schváleny během podzimu 2020, v souvislosti s epidemií koronaviru COVID.

Patří sem například zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet v bance na dvojnásobek (až do 28.2.20221 je to 15 440 Kč, namísto 7720 Kč). Platí omezení na exekuce na majetek a další změny.

Vláda také připravuje další změny, které by mohly začít platit na začátku roku 2021. Mělo by dojít k dalším úpravám exekucí a insolvencí, aby se zmírnily negativní dopady epidemie koronaviru.

Velkou změnou by pak mělo být zkrácení insolvence od poloviny roku 2021. Od 1. 7. 2021, by se insolvence (oddlužení u soudu), měla zkrátit jen na 3 roky. Nyní je délka insolvence pro většinu lidí 5 roků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *