Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu 2017

V případě exekuce na mzdu (nebo i na jiné příjmy) musí povinnému (dlužníkovi) zůstat určitá částka. Tedy nezabavitelné minimum, které nesmí být zabaveno na úhradu exekuce.

Exekuce na mzdu je častým způsobem, kterým se exekutoři (nebo soudní vykonavatelé), domáhají úhrady pohledávek. Při exekuci na mzdu je zaměstnavateli nařízeno provádění srážek, a ten pak nemá jinou možnost, než tomuto příkazu vyhovět.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již není aktuální. Informace platné od 1.4.2020 najdete zde: Kalkulačka – výpočet exekuce 2020.

Na této stránce najdete aktuální kalkulačku pro výpočet exekuce v roce 2017. Můžete si tak sami vypočítat, kolik peněz ze mzdy vám může exekutor zabavit, a kolik by vám mělo naopak zůstat. V případě exekuce na mzdu totiž povinnému (dlužníkovi), vždy musí zůstat určitá část platu – nezabavitelná částka.

Výpočet exekuce na mzdu 2017

Pro výpočet výše exekučních srážek ze mzdy je určující výše vaší čisté mzdy. Dále pak záleží na tom, zda žijete sám, nebo zda máte vyživovací povinnost vůči dětem nebo manželce. Nakonec také záleží na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku (viz dále).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2017
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2017

Dle příslušných zákonů musí v případě exekuce na mzdu (nebo i na jiné příjmy – viz dále), povinnému (dlužníkovi) zůstat určitá částka. Tedy nezabavitelné minimum, které nesmí být zabaveno na úhradu exekuce.

Výpočet nezabavitelné částky u exekuce vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce, a jaké jsou normativní náklady v roce 2017

  • Základní nezabavitelná částka = 6154,67 Kč (jedná se o dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce, což je v roce 2017 částka 3410 Kč a normativních nákladů na bydlení, což je v roce 2017 částka 5822 Kč)
  • Zvýšení nezabavitelné částky = za každé dítě (*), vůči kterému má dlužník vyživovací povinnost nebo i za manželku/manžela, se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o dalších 1538,67 Kč

(*) výjimkou je situace, kdy je exekucí vymáháno dlužné výživné (alimenty) na dítě, pak se za toto dítě, kterému jsou dlužny alimenty, nezabavitelná částka nezvyšuje

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Jsou dva různé typy pohledávek. Přednostní – které mají v určitých ohledech přednost při vymáhání – a nepřednostní.

Mezi přednostní pohledávky patří například výživné (alimenty). Výživné má absolutní přednost (tedy je na prvním místě i před ostatními přednostními pohledávkami). Patří sem třeba i nedoplatky na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění, náhrada škody způsobená trestným činem apod.

Nepřednostní pohledávky jsou pak „obyčejné“ dluhy – nezaplacené půjčky, úvěry, faktury za telefon, elektřinu, plyn, kabelovou televizi, nájemné apod. Nebo třeba pokuty za jízdu načerno v MHD.

To, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku, nebo to jaké je pořadí pohledávek, má vliv na výpočet výše srážek a také na jakou exekuci se stržené peníze použijí. Z laického pohledu stačí vědět, že u přednostní pohledávky může exekutor zabavit o něco „málo“ více peněz, než kolik si „vezme“ u nepřednostní pohledávky.

Výpočet výše srážek při exekuci na plat v roce 2017

Výpočet výše srážek zpravidla provádí příslušná mzdová účetní. Nebo je případně možné obrátit se na soud, který stanoví, v jaké výši mají být srážky provedeny.

Samotný výpočet není nijak složitý. Nejprve se spočítá čistá mzda (což se řídí běžnými pravidly pro výpočet čisté mzdy, exekuce zde nemá žádný vliv). Dále se pak spočítá nezabavitelná částka – pokud má zaměstnanec třeba dvě děti a manželku, pak se jedná o prostý součet 6154,67 Kč + 3x 1538,67 Kč = 10 771 Kč (pro zjednodušení se teď nebudeme trápit tím, jaká jsou pravidla pro zaokrouhlování).

Zbylá část mzdy – tedy rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částkou, se dále rozdělí. Pokud je zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) větší než 9232 Kč, pak se cokoliv nad tuto částku zabaví na exekuce. Zbytek mzdy (nebo částka 9232 Kč), se rozdělí na třetiny:

  • První třetina se použije na úhradu exekucí – pokud je jich více, pak se peníze posílají na první exekuci v pořadí, ve kterém byly exekuce zaměstnavateli doručeny
  • Druhá třetina se použije jen v případě, že mezi exekucemi je i přednostní pohledávka. Pokud je jich více, pak má přednost výživné, a následují další přednostní exekuce podle jejich pořadí
  • Poslední třetina pak zůstane zaměstnanci

V případě nepřednostní pohledávky tak zaměstnanec dostane nezabavitelné minimum a maximálně 2x 3077 Kč (nebo případně méně, pokud byl zbytek čisté mzdy nižší než 9232 Kč).

V případě přednostní pohledávky tak zaměstnanec dostane nezabavitelné minimum a maximálně 1x 3077 (nebo případně méně, pokud byl zbytek čisté mzdy nižší než 9232 Kč).

Exekuce na důchod nebo sociální dávky?

V předchozích odstavcích jsme mluvili o exekuci na mzdu nebo na plat. Stejná pravidla ale platí i pro exekuce na důchod, exekuce na sociální dávky nebo i jiné příjmy. Mezi příjmy postižitelné exekucí patří mimo jiné starobní důchod, invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky v pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, odstupné, výsluhový příspěvek, v některých případech i přídavek na dítě a další příjmy.

Jak se zbavit exekuce na mzdu?

Pokud se budete domnívat, že je exekuce na mzdu prováděna neoprávněně (pokud třeba byl dluh již uhrazen), musíte do 30 dní od doručení rozhodnutí podat návrh na zastavení exekuce nebo její přerušení. Ten posíláte exekutorovi a můžete v něm požadovat, aby byl návrh případně předán exekučnímu soudu.

Zastavení exekuce je ale možné jen z určitých důvodů – například pokud byl již dluh uhrazen. Pokud nesouhlasíte se samotnou existencí dluhu, tak to je nutné řešit spíše u exekučního soudu. Jakmile má exekutor příslušné pravomocné rozhodnutí soudu, pak již nemá povinnost přezkoumávat oprávněnost tohoto rozhodnutí. To může učinit pouze soud.

Jak se vyhnout exekuci na plat?

Možností, jak se vyhnout exekuci na plat, moc není. Když pomineme případy nelegální práce „načerno“, což vám zde pochopitelně nemůžete radit jako řešení exekuce, pak již mnoho legálních způsobů, jak se vyhnout exekuci, není.

Změna zaměstnavatele vám v ničem nepomůže. Můžete se obrátit na exekutora a požádat o jiné řešení exekuce – domluvit si splátkový kalendář nebo jinou formu úhrady pohledávky. Stejně tak se můžete zkusit obrátit přímo na věřitele (oprávněného).

Zpravidla ale platí, že když už se celé vymáhání dostane až do fáze exeuce na mzdu, ani exekutor ani věřitel zpravidla již nechtějí věřit vašim slibům, že dluh uhradíte nějakou jinou formou. Exekuční srážky ze mzdy jsou pro ně „vrabec v hrsti“, a vaše sliby jen nějaký „holub na střeše“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *