Jak se zbavit dluhů a exekuce – milostivé léto 2021/2022

Pokud mátě nějaké dluhy nebo exekuce, je zde unikátní možnost, jak se jich zbavit. Pokud od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, zaplatíte původní dluh (jistinu), pak vám budou odpuštěny všechny úroky a poplatky. A exekuce se okamžitě (bezodkladně) ukončí. Jedná se o tzv. „milostivé léto“.

V roce 2021, byla schválena novela zákona o exekucích, která přináší jednu důležitou novinku. Na přelomu roku 2021 a 2022 (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022), bude možné dosáhnout odpuštění, větší části dluhů a zastavení exekuce.

Nebude se to sice týkat úplně všech dluhů a exekucí. I tak mají ale lidé s dluhy, poměrně unikátní příležitost, jak se svých dluhů zbavit. Není to ale zadarmo.

Druhé milostivé léto na podzim 2022

Kvůli některým komplikacím s tím, jak probíhalo první milostivé léto, je nyní navrhováno jeho opakování. A to hned na podzim 2022 (od září do listopadu). Podmínky by měly být podobné – Milostivé léto II. na podzim 2022, by se týkalo jen dluhů (exekucí), zahájených před začátkem prvního milostivého léta. Poplatek za ukončení exekuce by měl být dvojnásobný. U Milostivého léta II. by měly být vyřešeny různé nejasnosti, které byly u první verze.

Aktuální informace i Milostivém létu II. na podzim 2022 najdete zde

Odpuštění větší části dluhu a ukončení exekuce

Během tzv. „milostivého léta“ (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022), bude možné zaplatit jen původní dlužnou částku (jistinu) a poplatek za ukončení exekuce (750 Kč, resp. 907,50 Kč s DPH).

Na základě toho, vám pak bude odpuštěna zbylá část dluhu (úroky a poplatky), a exekuce bude bez zbytečného odkladu ukončena.

V čem spočívá odpouštění dluhu, když musím zaplatit?

Hlavní pointa milostivého léta spočívá v tom, že u lidí s exekucí, tvoří původní dluh, často jen 10% (nebo i méně) z celkové částky, kterou vymáhá exekutor.

Jsou známy případy, kdy se z původního dluhu 8000 Kč, stal v průběhu roků dluh ve výši 250 000 Kč. Nyní by ale stačilo zaplatit jen původních 8000 Kč (a poplatek 750 Kč) a celý obří dluh rázem zmizí.

Během milostivého léta bude stačit zaplatit původní dluh (a poplatek za ukončení exekuce), informovat o tom exekutora, a ten by měl bez odkladu exekuci ukončit.

Proč je to „milostivé léto“, když je na podzim a v zimě?

„Milostivé léto“ není označení pro roční období, ve kterém je možné žádat o odpuštění dluhů. Tento termín má původ v Bibli (Hospodin přikazoval, aby se každý sedmý rok neobdělávala půda, a to co tam vyrostlo, se mělo rozdat chudým). V obecnější rovině, se tento termín používá pro „odpuštění dluhů“.

Milostivé léto, tedy nemá žádný vztah k ročnímu období, ale je to určitý termín, pro odpuštění dluhů. Aktuální „milostivé léto“, se bude odehrávat od 28. října 2021 do 28. ledna 2022

Které dluhy a exekuce vám mohou být odpuštěny?

Milostivé léto (odpuštění části dluhů) se ale netýká všech exekucí. Vztahuje se pouze na ty exekuce, které řeší soudní exekutoři. A

 týká se to jen dluhů, které máte vůči státu (resp. vůči subjektům, kde má stát dominantní postavení – patří sem i například ČEZ, zdravotní pojišťovny, vysoké školy, města/obce, dopravní podniky, atd.).

Může se tedy jednat o dluhy za nájemné v městském/obecním bytě. Nebo třeba za nezaplacené poplatky za odvoz odpadu, za televizní nebo rozhlasový poplatek. Mohou to být nezaplacené účty za elektřinu či plyn u společnosti ČEZ. Nezaplacené pokuty za jízdu načerno v MHD (u státních/městských dopravních podniků). A mnohé další.

Co vám ale nebude odpuštěno, jsou nejrůznější nezaplacené pohledávky u soukromých spolčeností – například nezaplacená půjčka u banky, dluh za nákupy na splátky, dluh za kreditní kartu, účty za mobilní telefon, za kabelovou televizi, internet a mnohé další.

Jak se zbavit dluhů a exekuce během milostivého léta

Pokud máte nějaké dluhy (exekuce), na které se vztahuje milostivé léto v roce 2021/2022, pak bude nutné zaplatit původní výši dluhu (jistinu).

Zaplatit ale musíte až v příslušném časovém období – od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 (pokud byste dluh chtěli zaplatit před nebo po tomto termínu, pak by se to započítalo, jen jako běžná splátka exekuce a nikdo by vám nic neodpustil).

Kromě samotného dluhu, je dále nutné zaplatit i poplatek, za ukončení exekuce. Ten je stanoven na 750 Kč (s DPH je to 907,50 Kč).

Nakonec je nezbytné, abyste jste exekutora písemně informovali (doporučeným dopisem, přes datovou schránku, apod.), že zaslaná částka je splátkou jistiny dluhu a poplatku za ukončení exekuce.

Bez této informace, by exekutor mohl použít vaši splátku, na úhradu úroků (příslušenství exekuce).

Jak zjistit, kolik máte zaplatit, aby se zbytek odpustil?

Pokud nevíte, kolik byste měli zaplatit, aby vám exekutor odpustil zbytek dluhu, tak ho požádejte o vyčíslení jistiny. To můžete udělat už před začátkem milostivého léta.

Napište exekutorovi dopis, kde ho požádejte, aby vám vyčíslil jistinu pohledávky (exekuce). Jistina je váš původní dluh, který budete muset zaplatit celý. K tomu je pak nutné připočítat poplatek za ukončení exekuce.

Jistinu je možné zjistit i nahlédnutím do spisu. Pozor ale na to, že exekutor nemá podle zákona povinnost, poskytovat vám informace přes obyčejný email nebo po telefonu. Je tedy lepší vše řešit písemnou formou (doporučeně nebo třeba přes datovou schránku).

Kdy bude ukončena exekuce během milostivého léta

Podle příslušné novely zákona, by měl exekutor ukončit exekuci bezodkladně, po zaplacení jistiny a příslušného poplatku. Není tedy stanovena konkrétní lhůta (jako například „do 30 dnů“).

Ukončení exekuce by ale mělo proběhnout poměrně rychle, protože další vymáhání exekuce, by bylo v rozporu se zákonem.

Dá se ale čekat, že vzhledem k množství exekucí, které je možné takto ukončit během milostivého léta, to bude trvat i 1 až 2 měsíce.

Odpuštění dluhů a exekuce se netýká lidí v insolvenci

Milostivé léto (odpuštění části dluhů a ukončení exekuce), se netýká těch, kdo jsou v insolvenci. Pokud vám soud schválil oddlužení, tak pro vás platí podmínky schválené soudem.

Není tedy možné nyní žádat o jiné odpuštění dluhů (po schválení oddlužení, byly vaše exekuce tak jako tak pozastaveny).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.