Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

Výše podpory v nezaměstnanosti určuje jako procentuální podíl z průměrné mzdy. Je zde ale omezení. Maximální podpora je v roce 2020 = 19 389 Kč

Přišli jste o zaměstnání, nebo váháte, zda dát v zaměstnání výpověď, a chtěli byste vědět, s jakou podporou od státu můžete počítat, jako nezaměstnaní? Na této stránce najdete online kalkulačku pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti. Snadno si tak můžete sami spočítat, jak vysoká by byla vaše podpora, pokud byste přišli o práci. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky u podpory. A kdy na ni máte nárok, a kdy ne.

Kalkulačka – výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020

Do kalkulačky zadávejte svoji průměrnou čistou mzdu za poslední kalendářní čtvrtletí v zaměstnání:

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020
Kdo dal výpověď?
* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec
Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdy je nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Jednou ze základních podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti je to, že žadatel v době podání žádosti o podporu splňuje minimální dobu „zaměstnání“ 12 měsíců za poslední dva roky. Nemusí se ale nutně jednat jen o zaměstnání. Rozhodující je účast na důchodovém pojištění.

Takže pokud někdo pracoval třeba celý rok, ale jen na DPP s příjmem do 10 tisíc korun měsíčně, na podporu mít nárok nemusí (v takovém případě se totiž neplatí sociální pojištění, a tím pádem ani nevzniká účast na důchodovém pojištění).

Naopak třeba žena po rodičovské dovolené může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když poslední 3 roky nepracovala. Doba, kdy byla doma s dítětem do 4 roků, se jí počítá jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění.

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující váš příjem v posledním zaměstnání. Konkrétně pak průměrná čistá mzda za předchozí kalendářní čtvrtletí – viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50:

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů

Pokud ukončíte pracovní poměr třeba v květnu, pak se bude pro výpočet podpory v nezaměstnanosti počítat průměrná mzda za měsíce leden – březen. Pokud byste o podporu v nezaměstnanosti žádali v červenci, pak by se počítal průměr za duben – červen.

Je-li ale o podporu v nezaměstnanosti žádáno třeba po rodičovské dovolené, kdy se započítává náhradní doba důchodového pojištění, pak podpora vychází z průměrné mzdy v ČR. Ta je pro tento účel pro rok 2020 stanovena na 33 429 Kč.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako určitý procentuální podíl z průměrné čisté mzdy. A to takto:

  • První dva měsíce = 65% z průměrné mzdy
  • Druhé dva měsíce = 50% z průměrné mzdy
  • Zbytek doby (1 – 7 měsíců podle věku) = 45% z průměrné mzdy

Pokud ale bylo zaměstnání ukončeno výpovědí danou zaměstnancem bez vážného důvodu, pak je výše podpory po celou dobu jen 45%.

Pokud je žádáno o podporu třeba po skončení rodičovské dovolené, pak se podpora počítá jinak:

  • První dva měsíce = 15% z průměrné mzdy v ČR
  • Druhé dva měsíce = 12% z průměrné mzdy
  • Zbytek doby (1 – 7 měsíců podle věku) = 11% z průměrné mzdy

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

I když se výše podpory v nezaměstnanosti určuje jako procentuální podíl z průměrné mzdy, je stanoveno určité omezení na maximální výši. Ta je pro rok 2020 stanovena na:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020 = 19 389 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2020 = 21 729Kč

Takže od určité výše mzdy už není možné mít vyšší podporu v nezaměstnanosti.

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti?

Nic jako minimální podpora v nezaměstnanosti vlastně ani není stanoveno. Pokud někdo pracuje za minimální mzdu (ta je v roce 2020 ve výši 14 600 Kč), pak se mu podpora v nezaměstnanosti počítá z této minimální mzdy (podpora v nezaměstnanosti se ovšem počítá z průměrné čisté mzdy, které se od té minimální hrubé mzdy může lišit).

Pokud někdo pracuje třeba na zkrácený úvazek a jeho průměrná čistá mzda je třeba 7000 Kč, pak se to počítá z této částky.

U OSVČ se výše podpory v nezaměstnanosti zase počítá z vyměřovacího základu. Což je zjednodušeně řečeno jedna polovina čistého „zisku“. Pokud je tento příjem příliš nízký, pak by se podpora v nezaměstnanosti počítala z minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění (podle toho totiž pak OSVČ platí zálohy na sociální pojištění).

Podpora v nezaměstnanosti a brigáda nebo přivýdělek

V době, kdy jste vedeni jako nezaměstnaní na Úřadu práce, a dostáváte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete mít žádný legální příjem. V době, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, tak není možná žádná brigáda nebo jiný přivýdělek.

Možnost přivydělat si nějaké peníze na Úřadu práce máte až ve chvíli, kdy vám již není vyplácena podpora v nezaměstnanosti. V takovém případě pak můžete mít příjem (pouze ale z práce na DPČ), ve výši maximálně jedné poloviny minimální mzdy (což je v roce 2020 částka 7300 Kč). Pokud během evidence na Úřadu práce zahájíte nějakou takovou brigádu, musíte to ihned nahlásit (nejpozději v den jejího zahájení).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *